تبلیغات
نماز، فریضه ی الهی - اهمیت نماز جماعت


نمازونیایش،نشانه ی خضوع جان دربرابرجانان است. درمعبدبزرگ هستی،كسی كه به عبادت هستی آفرین نپردازد،ازسنگ هم بی احساس تر است.آنان كه دربرابرعظمت خدا،ركوع وسجودنكنند،دربرابرحقیرانی مانندخود به خاك خواهندافتاد.نماز،موسی نیاز در طور رحمت و میقات نور است.

پیمودن راه دراز خاك تا افلاك، با بال نماز و پرواز عشق میسر است. نماز جماعت،مغناطیس دلهایی است كه جذب معنویت می شوند. نمازجماعت به مشابه اقیانوسی از انسانهای خداجویی می باشد كه همچون قطره هایی پاك به هم می پیوندند.نمازجماعت،برنامه ی بندگی و میدان دلدادگی دلهای حق جو می باشد. جمعه و جماعت،«اهرم قدرت وعزت»مسلمانان است.نمازجماعت،دلها را یكی،اندیشه ها را زلال،امید را افزون،عشق و دوستی را جهت دار،جهت ها را خدایی و زندگی را پاك از زشتی میسازد.نمازجماعت،"محور و وحدت" و "معیارمحبت"است.

قطره دریاست،تابادریاست

ورنه اوقطره ودریا،دریاست

یا به تعبیری دیگر:آهن پیوسته با آهن ربا،آهن رباست.

 

تاثیرات نمازجماعت برروند كارها:

1) مشاركت وتعاون:

مشاركت بن مایه نماز جماعت را تشكیل می دهد و برخورداری از روح جمعی دركارها و مشاركت جمعی دركلیه امور از جمله پیامدهای نمازجماعت می باشد كه تاثیر بسزایی در روند روبه بهبود و روبه رشد كارها وبرنامه ها دارد.

اسلام كوچكترین حركتی كه نشانه مشاركت درغمها و شادیهای دیگران باشد را نشانی از انسانیت دانسته و چنین اعمالی را جزء حسنات می شمارد.بنابراین مشاركت در كارها و داشتن روحیه همكاری همیاری و تشریك مساعی درجمیع امور ازنكات قابل توجهی است كه از روح و جان نماز جماعت دركالبد انسانهای مشاركت جو دمیده می شود وآنها در پیشبرد كارها موفق وپیروز می گرداند.شركت درغمها وشادیها،تنگناها وگشایشهای دیگران ازهمه خوب است. ولی ازمدیران خوبتر و گاهی این همدردی وهمیاری واجب میگردد چنانكه در شیوه ی مدیریت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام مشاهده می كنیم.

 اسلام یكی ازنشانه های جامعه ی رشد یافته وانسانهایی كه اهل جمع وجماعت هستند را،در همدردی وهمیاری آنها میداند واین را نخست از مدیران ومسئولان می خواهد زیرا به تعبیر حضرت علی علیه السلام این دو خاصیت دارد یكی اینكه مایه ی آرامش روحی مستمندان وزیردستان است ودیگر اینكه سبب جلوگیری ازسركشی بالادستان ومدیران خواهد بود.

نمازجماعت تبلور تلاش جمعی برای دستیابی به موفقیت است.یكی ازمهمترین و باارزش ترین جنبه های مشاركت این است كه علاوه برتشویق كارمندان وكارگران به حداكثر تلاش و كوشش،نیروی ابتكار،خلاقیت وسازندگی آنها رانیز شكوفا می نماید.

شوق به انجام كار گروهی ومسئولانه،افراد را وادار می كند كه برای هر مشكلی،بهترین وعملی ترین راه حلها را پیدا كنند ودر شرایط خاص،مدیر مجموعه را دوست،همفكرو یاور صمیمی گروه به حساب آورند،دوشا دوش او فعالانه تلاش و همكاری كنند. حاصل تحقیقات و تجربیات پژوهشگران دلالت برآن دارد كه مشاركت سبب افزایش بازدهی،بالارفتن كیفیت،كاهش تعارضات،كاهش مقاومتهای منفی نظیر:غیبت،تاخیر و كم كاری و افزایش بهره وری مجموعه خواهد شد.تا زمانیكه مدیر با زیردست خود همدل و همزبان نشود و خود را درموقعیت فكری،شغلی واقتصادی او تصورنكند،بازده و راندمان كارها به شكل قابل توجهی افت خواهد نمود.

مشورت:

یكی دیگر ازفواید نمازجماعت،مشورت است. مشورت،كمك گرفتن از افكار و تجربیات دیگران است كه همین امر موجبات«هم افزا»شدن نیروها وقوه ها را درپی دارد وهم افزایی موجب شكوفایی استعدادها و بالا رفتن پتانسیلهای انسانی شده و درنتیجه موجب گشایش راههای نوین میگردد و"شورا بینهم"قرار دادن مدیران و كاركنان دركنارهم است كه بدین ترتیب برقدرت و وسعت و عمق بینش ونگرش خویش می افزایند. مشورت خطاها و اشتباهات را به انسان می شناساند و آن آزمایشی است كه از این طریق می توان بر قدرت فكری،دقت نظر،میزان دلسوزی مدیران وكاركنان پی برد.

نمازجماعت به مشابه فرایندی است كه درآن شركت كنندگان درتنظیم برنامه ها،تعیین سیاستها وخط مشی ها وتصمیمات مختلفی كه دارای منشاءاثرمی باشد،همدیگر راتحت نفوذ وتاثیر قرار میدهند.

 

نمازجماعت،استبداد و عجب و تك روی را از بین می برد.

این خصلتهای زشتی كه موجبات عقب ماندگی دركارها و هلاكت و بدبختی را فراهم می سازد.

نمازجماعت،میزان مقبولیت ومحبوبیت و درجه ی آنرا در بین مدیران و كاركنان افزایش می دهد ودر ایجاد یك فضای "اعتماد ساز"نقش كلیدی و مهمی را ایفا می نماید.

نماز جماعت،صمیمیت وصفای میان كاركنان ومدیران راافزایش می دهد وآنها را یكدل و"منسجم" می نماید وهمین فضای دوستانه وصمیمانه در رشد وشكوفایی استعدادها وپیشبرد كارها بسیارحائزاهمیت می باشد.

نمازجماعت،روحیه نفاق ودورنگی را كه از تضاد بین گفتار وكردار بوجود می آید را زدوده وبه جای آن بذر دوستی ومحبت می نشاند و جو مجموعه ی كاری ازحالت و آفت زیر آب زنی و.... پالوده می شود. نماز جماعت ازجهت مسائل روانشناختی نیزحائز اهمیت بوده وانگیزه های مادی كاركنای ومدیرای را تبدیل به "انگیزه های الهی"می نماید واضطراب،تشویش و تزلزل را از مجموعه ی انسانی وسازمانی دورمی نماید. نمازجماعت،روحیه ی"تبعیت،اطاعت وفرمانبرداری"كه از اركان جماعت می باشد را با خود به همراه دارد و شخصیت انسانها واعتبارسازمانها را رشد وتكامل می بخشد و"مسئولیت پذیری"را به خود به ارمغان می آورد.از دیگر تاثیرات نمازجماعت،"نظم وترتیب"است كه در دل نمازجماعت نهفته است. نظم وترتیب دركارها وداشتن"نظام آراستگی"باعث می شود تا دستیابی به مقصود زودتر حاصل گردد و در تنظیم امور و جریان طبیعی كارها،نقشی موثردارد.

كوتاه سخن اینكه تمام عناصر و ویژگیها و خاصیتهایی كه بر نماز جماعت مترتب است برروی مدیران وكاركنان لایق وبا كفایت تاثیر بسیار بسیار مثبت داشته و همین امر در روند روبه رشد كارها وبالا رفتن كارایی كاركنان و راندمان كاری سازمان تاثیرمستقیم گذاشته وموجبات اصلاح وبهبود و بهره وری هرچه بیشتر را فراهم می نماید.لازم به توضیح است كه توضیح مبسوط وتفصیلی مقولات مطرح شده خارج ازاین نوشتارمی باشد.


صفوف ما اگرپیوسته باشد

ره نیرنگ دشمن بسته باشد

طبقه بندی: نماز جمعه و جماعت،
برچسب ها: نماز جماعت، نماز جمعه، آثار نماز جماعت، اهمیت نماز جماعت، برکات نماز جمعه و جماعت، نماز ائمه در جمعه، اسرار نماز جماعت،

تاریخ : یکشنبه 6 اسفند 1391 | 05:04 ب.ظ | نویسنده : مرتضی جلال آبادی | نظرات

  • بک لینک
  • پنجه
  • ضایعات